Ταχυδρομικές κάρτες

Οι κάρτες θα αποσταλούν σε τουλάχιστον 10 χώρες σε 5 φυλακές σε κάθε χώρα. Οι κάρτες θα περιέχουν ελάχιστες πληροφορίες για το έργο, την ιστοσελίδα του και για τα υλικά που μπορούν να βρεθούν εκεί.