Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης και ο Οδηγός Επανένταξης My ComPASS

 Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης είναι μια συλλογή των μέσων που έχουν αναπτυχθεί για και με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς από τα σωφρονιστικά ιδρύματα, για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση του διαλόγου με τους τροφίμους, με βάση τις ανάγκες που προσδιορίζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα περιλαμβάνει εργαλεία, παιχνίδια, ιστορίες, διαλογικές μεθόδους (David Bohm) που θα χρησιμοποιηθούν μαζί με τους  τροφίμους στην προετοιμασία για την απελευθέρωσης, την εκτόνωση αγχωτικών καταστάσεων, το σταμάτημα των συγκρούσεων και άλλων επικίνδυνων καταστάσεων. Θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα αγγλικά, ρουμάνικα, πολωνικά, φινλανδικά, ελληνικά, ουγγρικά και μαλτέζικα.

Ο Οδηγός επανένταξης στην Κοινωνία MyComPASS θα αναπτυχθεί από τους εργαζόμενους του σωφρονιστικού συστήματος χρησιμοποιώντας το Εργαλείο, μαζί με τους τροφίμους, με τη βοήθεια των μελών της κοινοπραξίας. Ο Οδηγός θα είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα αγγλικά, ρουμάνικα, πολωνικά, ελληνικά, φινλανδικά, ουγγρικά και μαλτέζικα.