Δραστηριότητες

Οι φυλακές στην Ευρώπη περνούν από μια διαδικασία εκσυγχρονισμού, σχεδιασμένη για να μειώσει τους περιορισμούς και να προσαρμόζεται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας. Παραδοσιακά, τα διάφορα συστήματα έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση των προγραμμάτων παρέμβασης στις φυλακές, όπως παρακίνηση των κρατουμένων, περιορισμός των συγκρούσεων, απόκτηση προγραμμάτων θεραπείας, εκπαίδευση και εργασία στις φυλακές, κλπ.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα Κράτη Μέλη (συμπεριλαμβανομένων εκείνων

των εταίρων του έργου) έχουν αναπτύξει οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα

που αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης των φυλακών στο σύνολο τους,

με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση και το ανθρώπινο

δυναμικό, στα συστήματα αξιολόγησης, καθώς και στα ζητήματα των ανθρώπινων

δικαιωμάτων.

Η ανάλυση αποκαλύπτει τα ακόλουθα, σε σχέση με την επανένταξη των

πρώην παραβατών:

 1. Οι εργαζόμενοι στις φυλακές που αφιερώθηκαν στα θέματα επανένταξης είναι σε ανεπαρκή αριθμό
 1. Το έργο που έχουν να κάνουν δεν έχει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, κοινά υλικά ή κοινή εκπαίδευση
 1. Το έργο της επανένταξης, στις περισσότερες περιπτώσεις, σταματά στις πύλες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Το έργο CLAP θα αναπτύξει εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης για την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Το CLAP προσφέρει μια πιθανή λύση σε αυτά τα ζητήματα με:

 1. Ανάπτυξη της κοινότητας των εργαζομένων στη φυλακή μεταξύ των εταίρων χωρών του έργου με σκοπό την αναπλήρωση της έλλειψης των αριθμών, με την ευρύτερη πρόσβαση στις ορθές πρακτικές.
 1. Εμπλοκή των εργαζομένων και των κρατουμένων στις φυλακές στην ανάπτυξη των στρατηγικών και των εργαλείων που σχετίζονται με την απελευθέρωση, ανάπτυξη υλικών που θα είναι  προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους αλλά και ύπαρξη ενός αρκετά τυποποιημένου πλαισίου ανάμεσα στην εταιρική σχέση που υλοποιεί το πρόγραμμα.
 1. Τα υλικά αναπτύσσονται πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τροφίμων, ειδικά μετά από την έξοδο από το ποινικό σύστημα. Θα έχει αναπτυχθεί ένας Οδηγός για να πάρουν έξω μαζί τους, να τον γεμίσουν με πληροφορίες, προσθέτοντας νέα φύλλα, βγάζοντας τα χρησιμοποιημένα κλπ.

Το έργο CLAP – Convicts Liberty Aid Project, είναι μια απάντηση στην σκληρή πραγματικότητα ενός καταδικασμένου που αντιμετωπίζει τις πρώτες μέρες  της ελευθερίας. Αν αυτές οι μέρες δεν είναι καλά προετοιμασμένες εκ των προτέρων, ο κίνδυνος της επιστροφής στη φυλακή είναι πολύ μεγαλύτερος. Το CLAP έχει ως στόχο να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτών των ημερών, προσφέροντας ένα σύνολο εργαλείων για τους εργαζόμενους και τους  τροφίμους των φυλακών, αλλά (και αυτό είναι το πιο σημαντικό) προσφέροντας την ευκαιρία σ’ αυτούς τους παράγοντες να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε κοινό σημείο στο έργο τους, έτσι ώστε κάθε παρέμβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη.

Τα εργαλεία του CLAP –  Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης (για τους εργαζόμενους των φυλακών) και ο Οδηγός επανένταξης στην Κοινωνία MyComPASS (για τους κρατούμενους) – αναπτύχθηκε μαζί με τους προβλεπόμενους χρήστες τους: η κοινοπραξία θα παρέχει μόνο την ευκαιρία (με συνεδριάσεις και εκπαίδευση) και τα μέσα (πλαίσιο των εργαλείων, Ιστοσελίδα, εικονική πλατφόρμα για επικοινωνία, γραμματειακή υποστήριξη).

Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης είναι μια συλλογή μέσων που έχουν αναπτυχθεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς από σωφρονιστικά ιδρύματα  και έχουν σκοπό τη διευκόλυνση και βελτίωση του διαλόγου με τους τροφίμους, με βάση τις ανάγκες που προσδιορίζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα περιλαμβάνει εργαλεία, παιχνίδια, ιστορίες, διαλογικές μεθόδους (David Bohm) που θα χρησιμοποιηθούν με τους  τρόφιμους στην προετοιμασία για την απελευθέρωση, στην αποκλιμάκωση αγχωτικών καταστάσεων, στο σταμάτημα των συγκρούσεων και άλλων επικίνδυνων καταστάσεων. Θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα αγγλικά, ρουμάνικα, πολωνικά, φινλανδικά, ελληνικά, ουγγρικά και μαλτέζικα.

Ο Οδηγός επανένταξης στην Κοινωνία My ComPASS θα αναπτυχθεί από τους εργαζόμενους του σωφρονιστικού που θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο, μαζί με τους τροφίμους, με τη βοήθεια των μελών της κοινοπραξίας. Ο Οδηγός θα είναι διαθέσιμος σε  έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα αγγλικά, ρουμάνικα, πολωνικά, ελληνικά, φινλανδικά, ουγγρικά και μαλτέζικα.

Προβλέπουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι οι τελικοί χρήστες συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη διάδοση και χρησιμοποιούν τα δίκτυα επικοινωνίας τους για να διαδώσουν τα εργαλεία.

Το δίκτυο που δημιουργήσαμε μέσω αυτής της σύμπραξης, αποτελείται από

τρεις φυλακές (η μία είναι το υποκατάστημα της Μάλτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυλακές), ένα κέντρο κράτησης και πέντε ιδρύματα που προωθούν την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυλακές (European Prison Education Association- EPEA) είναι μια οργάνωση που αποτελείται από εκπαιδευτές σε φυλακές, διαχειριστές, διοικητές, ερευνητές και άλλους επαγγελματίες των οποίων τα συμφέροντα βρίσκονται στη προώθηση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των συναφών δραστηριοτήτων στις φυλακές σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ΕΡΕΑ έχει σήμερα 850 μέλη από 41 χώρες. Η πρόσβαση σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για το έργο.

Οι φυλακές στην Ευρώπη περνούν από μια διαδικασία εκσυγχρονισμού, σχεδιασμένη για να μειώσει τους περιορισμούς και να προσαρμόζεται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας. Παραδοσιακά, τα διάφορα συστήματα έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση των προγραμμάτων παρέμβασης στις φυλακές, όπως παρακίνηση των κρατουμένων, περιορισμός των συγκρούσεων, απόκτηση προγραμμάτων θεραπείας, εκπαίδευση και εργασία στις φυλακές, κλπ.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα Κράτη Μέλη (συμπεριλαμβανομένων εκείνων

των εταίρων του έργου) έχουν αναπτύξει οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα

που αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης των φυλακών στο σύνολο τους,

με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση και το ανθρώπινο

δυναμικό, στα συστήματα αξιολόγησης, καθώς και στα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η ανάλυση αποκαλύπτει τα ακόλουθα, σε σχέση με την επανένταξη των πρώην παραβατών:

 1. Οι εργαζόμενοι στις φυλακές που αφιερώθηκαν στα θέματα επανένταξης είναι σε ανεπαρκή αριθμό
 1. Το έργο που έχουν να κάνουν δεν έχει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, κοινά υλικά ή κοινή εκπαίδευση
 1. Το έργο της επανένταξης, στις περισσότερες περιπτώσεις, σταματά στις πύλες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Το έργο CLAP θα αναπτύξει εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης για την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Το CLAP προσφέρει μια πιθανή λύση σε αυτά τα ζητήματα με:

 1. Ανάπτυξη της κοινότητας των εργαζομένων στη φυλακή μεταξύ των εταίρων χωρών του έργου με σκοπό την αναπλήρωση της έλλειψης των αριθμών, με την ευρύτερη πρόσβαση στις ορθές πρακτικές.
 1. Εμπλοκή των εργαζομένων και των κρατουμένων στις φυλακές στην ανάπτυξη των στρατηγικών και των εργαλείων που σχετίζονται με την απελευθέρωση, ανάπτυξη υλικών που θα είναι  προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους αλλά και ύπαρξη ενός αρκετά τυποποιημένου πλαισίου ανάμεσα στην εταιρική σχέση που υλοποιεί το πρόγραμμα.
 1. Τα υλικά αναπτύσσονται πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τροφίμων, ειδικά μετά από την έξοδο από το ποινικό σύστημα. Θα έχει αναπτυχθεί ένας Οδηγός για να πάρουν έξω μαζί τους, να τον γεμίσουν με πληροφορίες, προσθέτοντας νέα φύλλα, βγάζοντας τα χρησιμοποιημένα κλπ.

Το έργο CLAP – Convicts Liberty Aid Project, είναι μια απάντηση στην σκληρή πραγματικότητα ενός καταδικασμένου που αντιμετωπίζει τις πρώτες μέρες  της ελευθερίας. Αν αυτές οι μέρες δεν είναι καλά προετοιμασμένες εκ των προτέρων, ο κίνδυνος της επιστροφής στη φυλακή είναι πολύ μεγαλύτερος. Το CLAP έχει ως στόχο να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτών των ημερών, προσφέροντας ένα σύνολο εργαλείων για τους εργαζόμενους και τους  τροφίμους των φυλακών, αλλά (και αυτό είναι το πιο σημαντικό) προσφέροντας την ευκαιρία σ’ αυτούς τους παράγοντες να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε κοινό σημείο στο έργο τους, έτσι ώστε κάθε παρέμβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη.

Τα εργαλεία του CLAP –  Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης (για τους εργαζόμενους των φυλακών) και ο Οδηγός επανένταξης στην Κοινωνία MyComPASS (για τους κρατούμενους) – αναπτύχθηκε μαζί με τους προβλεπόμενους χρήστες τους: η κοινοπραξία θα παρέχει μόνο την ευκαιρία (με συνεδριάσεις και εκπαίδευση) και τα μέσα (πλαίσιο των εργαλείων, Ιστοσελίδα, εικονική πλατφόρμα για επικοινωνία, γραμματειακή υποστήριξη).

Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης είναι μια συλλογή μέσων που έχουν αναπτυχθεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς από σωφρονιστικά ιδρύματα  και έχουν σκοπό τη διευκόλυνση και βελτίωση του διαλόγου με τους τροφίμους, με βάση τις ανάγκες που προσδιορίζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα περιλαμβάνει εργαλεία, παιχνίδια, ιστορίες, διαλογικές μεθόδους (David Bohm) που θα χρησιμοποιηθούν με τους  τρόφιμους στην προετοιμασία για την απελευθέρωση, στην αποκλιμάκωση αγχωτικών καταστάσεων, στο σταμάτημα των συγκρούσεων και άλλων επικίνδυνων καταστάσεων. Θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα αγγλικά, ρουμάνικα, πολωνικά, φινλανδικά, ελληνικά, ουγγρικά και μαλτέζικα.

Ο Οδηγός επανένταξης στην Κοινωνία My ComPASS θα αναπτυχθεί από τους εργαζόμενους του σωφρονιστικού που θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο, μαζί με τους τροφίμους, με τη βοήθεια των μελών της κοινοπραξίας. Ο Οδηγός θα είναι διαθέσιμος σε  έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα αγγλικά, ρουμάνικα, πολωνικά, ελληνικά, φινλανδικά, ουγγρικά και μαλτέζικα.

Προβλέπουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι οι τελικοί χρήστες συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη διάδοση και χρησιμοποιούν τα δίκτυα επικοινωνίας τους για να διαδώσουν τα εργαλεία.

Το δίκτυο που δημιουργήσαμε μέσω αυτής της σύμπραξης, αποτελείται από

τρεις φυλακές (η μία είναι το υποκατάστημα της Μάλτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυλακές), ένα κέντρο κράτησης και πέντε ιδρύματα που προωθούν την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυλακές (European Prison Education Association- EPEA) είναι μια οργάνωση που αποτελείται από εκπαιδευτές σε φυλακές, διαχειριστές, διοικητές, ερευνητές και άλλους επαγγελματίες των οποίων τα συμφέροντα βρίσκονται στη προώθηση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των συναφών δραστηριοτήτων στις φυλακές σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ΕΡΕΑ έχει σήμερα 850 μέλη από 41 χώρες. Η πρόσβαση σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για το έργο.

» Smiley was clearly startled but he was standing on the track in front of the Viola Davis Oscar Expressi agree with Elle, it noit just diamond trade that raises issues of human rights, pretty much everything that imported from the developing countries is problematic one way or anotherMrHumanities Social Sciences»What is the biggest difference between Boston and where you are from» is a question I am often asked Carl’s Corner derived its name from local truck stop owner The only truck that compares is the Wrangler Rubicon, otherwise Jeep has lost all offroad capability on the rest of their vehiclesWe tested the phone for death grip and we didn’t find any problems Wi Fi signal drops if you completely cover the top plastic panel on the back, but the reception still remains quite strongHP 7 Plus Budget Android Tablet with QuadOn Tuesday HP launched its budget HP 7 Plus (1301US) tablet in the US for $99 gerald henderson jersey


authentic gerald henderson jersey For some men, getting a woman pregnant validates their masculinity I’m rooting for all concerned to become winners and grow from this A number of people located at distant places can join in a conference and live meetings can be possible their loss because while they sit around doing nothing hundreds of thousands of new tablet owners are going online monthly signing up with the competitionIt been tried, with varying success, for some documentaries and niche dramas, but never for a big, broad comedy like Interview, which was originally meant to premiere on 2,000 to 3,000 screens The new HTC Incredible S smartphone runs on Google Android 2 Some of my peers and I are just pissed off he getting absolved for his abuse of his peers and his crimes simply because he died in a horribly tragic wayPublic Transport Victoria is reporting 20 minute delays on the line, as well as 10 minute delays outbound on the Glen Waverley line and both directions on the Belgrave and Lilydale lines


She has spoken directly about all the racial and social discomfort caused by Help, and about the yearning for positive role models that sometimes limits the choices of African American artistsAnother example is if a batter has an open stance She said the urn, which is about the size of a softball, is silver and in the shape of a heart This inline five cylinder engine offers an excellent combination of power and efficiency, delivering 242 horsepower (180 kW) at 5600 rpm and 242 lbYou can play some «mind games» with the batter also45) vsThose critics that dismissed the launch of a lavish print title focused on international affairs, business and culture just as digital was spreading its wings have seen Monocle secure a circulation of 77,000 and sprout shops, cafs, travel guides, a web radio station and a business book whose first edition sold its initial 20,000 print run in eight weeksNFC connectivity with Android Beam is present too authentic pj hairston jersey


mo williams jersey «cries in the corner Anyone wanna join me?,» posted MichaelT123HTC One Mini Release Date UpdateAccording to Engadget, HTC will likely avoid trying to release the HTC One mini across all the major carriers, like T Mobile, Sprint and Verizon, the way HTC did with the HTC One Some conditions may apply So don’t try it unless you know how to clear bones and meat out of a drainpipeUltimately, a little confidence goes a long wayWhat we eat, and our lack of exercise is what is killing us these days It also included a single core 1GHz processor from Snapdragon that powered the device along with just less than 1GB of RAM and an Adreno 205 graphics processor You can swipe to your left or right across the entire keyboard to access numbers, symbols or special characters


«It can work but equally Cardiff and [Fulham and Norwich] they changed their managers and it didn’t benefit so it can work both ways but clubs who have stuck by their managers have reaped the rewards as West Ham United have shown this season 4014 was a moving eruption of smoke and vapor, a 6,300 horsepower brute dragging heavy freight trains over the mountains of Wyoming and UtahTeacher Who Learns More From Her Students Than She Teaches Them Fired1:49Explaining that her statements indicated a failure to understand and implement the district goal of providing a comprehensive education to all children, Southwest High School officials reportedly fired ninth grade history teacher Jennifer Steenman today after she was heard saying she learns more from her students than they do from her Murrow Award for Sports Reporting for coverage of the Beijing OlympicsThe headphone portion of wireless headphones actually features two separate parts: a radio receiver and at least one speakerHoward could be coming to ClevelandCLEVELAND Dejected over not getting to play in Minnesota with Kevin Garnett, Juwan Howard could end up a teammate of another superstar LeBron JamesThe notice also alleges that the investigation following the receipt of complaints from parents and players appeared to be biasedMiracast promises to do exactly that for Android, something TV manufacturers pointed out most recently at the Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas earlier in January authentic marvin williams jersey


Most women find out they have the virus if they develop warts or if they have an abnormal Pap smearWe’ve outgrown the planet and need radical action to avert unspeakable consequences That compares with a 1 percent rise in spending for other clothing to about $169Yesterday I wrote about the Robert Florence controversy and focused much of my post on the libel issues that make journalism in the UK a more precarious endeavor than elsewhere The World Health Organization (WHO) said this was one of the main reasons why the disease spread much faster in West Africa The chinks in the armor are the dual front facing speakers, which are soft and not very clearBeauty tips for wearing blackMichelle Kinsella, db Face Make Up Artist, suggests:A bright lip will bring a colour pop to your overall lookThe Sheriff’s Office said the swabs are more of a ruling out process than anything else mo williams hornets jersey


authentic brian roberts jersey At least they think that’s what they areMORE: The Benefits of Exercise Add Up: Over Time, a Little Goes a Long WaySo how can you use this information to help get yourself to the gym? First of all, start by focusing on the genuine joy that comes later in your exercise routine, rather than the pain of startingIf you would like to write a letter to your child at camp, both Dr11 b/g/n and Wi Fi hotspot with its last released iPhone 4S There’s people all around the community that maybe have never met him but the everlasting impact he’s had on their lives, regardless of whether he’s ever met them or interacted with them, is something that people need to come together and reminisce and celebrate his life too, because really, this is kind of a celebration for him The lawyers listed nine ways they allege Judge Edward Hogshire erred in assuring a fair trial for Huguely, who also was convicted of grand larceny in February «It’s easier to laugh about what you’re wearing than to look cool and be frozen This community comes together to remember Coach Gussler


marvin williams hornets jersey a truck driver, or a dentist, or a housewife, or just a lowly clerkA feature packed point and shoot built for adventureThe Olympus TG 1 iHS is the world’s first rugged camera to incorporate an ultra bright, high speed f2 There is a perceptible yellow tinge to the whites, which is especially obvious when browsing web pages»People were saying to me before my first race that I would be more nervous than I ever had been The strawberries were a mushy brown consistency and not sure how they are tropical It’s been fueled in part by demand for fashionable workout gear like its leggings with compression technology that is made to be flatteringTo help achieve their goals, we developed a plan to secure a 10 per cent down payment for a home through an early inheritance from Jose’s parents She coached the Wildecats” JV team last fall

“Real Housewives of Atlanta” recap

This week on «The Real Housewives of Atlanta,» we finally get introduced to the second new housewife, Porsha Stewart, wife of former NFL athlete Kordell Stewart and granddaughter of late Civil Rights activist and chief field lieutenant for Dr. Martin Luther King Jr., Hosea Williams.

Porsha is continuing her grandfather’s legacy by hosting an all women fundraising event for his foundation and meets up with Kenya Moore to ask her to attend the event. Kenya happily agrees christian louboutin replica to go because she is confident her stardom will illicit donations.

Porsha and Kenya’s convo quickly turns from business to Porsha getting a little too intrusive into Kenya’s personal life. Are you married? Are you engaged? Do you want kids? You know you can time the sex of your kids with the Chinese calendar, right?

Kenya starts feeling a little uncomfortable around Porsha and wonders if she invited her out to discuss business or become her newest bff.

Meanwhile, NeNe Leakes and ex husand Gregg Leakes are having a pedicure spa day before NeNe heads to New York for press week for «The New Normal.» Everything is going great between them until Gregg brings up that he wants a key to NeNe’s house again.

NeNe tells Gregg he needs to show her he has changed before she allows him to have a key. Professing his love to NeNe in front of the shop, Gregg reaches into his pocket and pulls out the keys to his house and gives them to NeNe.

He then hops out of his pedicure chair, grabs some lotion and begins to give NeNe a cute little foot massage in the middle of the salon, kisses on the feet and all. We think it might just be time for NeNe to stop playing hard to get and go get it on.

Business mogul red bottom heels Phaedra Parks is getting everything together for her Donkey Booty workout tape, which will give women a firm derriere with minimal sweating because we all know black women can’t afford to sweat out their hair. Her husband Apollo recently got his certification as a personal trainer and certified nutritionist so he will be helping in the process.

Phaedra meets Kenya for drinks and the pair discusses Phaedra’s workout tapes. Kenya inquires about letting her production company produce the tapes. Phaedra, who loves doing business with other women, thinks it’s a great idea. Looks like these women struck a business deal over gelato.

Speaking of eccentric women, Kim still has not vacated her leased mansion although she has been given formal notice to get out by the landlord. Kim claims she has not found a place in Atlanta she louboutin replica loves and is moving her family back to her former home, a 5,000 sq. foot townhome. That’s kind of a big downgrade don’t you think, Kim?

Cynthia red bottom shoes Bailey, who is also in New York for business, meets up with NeNe for some girl time only to find out NeNe has never caught the red bottoms subway in the Big Apple. Full of bright ideas, Cynthia decided to take NeNe on her first subway ride.

Equipped with a metro card and a pair of spiked Christian Louboutin heels, NeNe makes her first grand entrance onto New York’s subway.

«Were you on “Glee,'» asked a young girl on the train while red bottom pumps her friends wait in replica louboutin anticipation for NeNe’s answer. After NeNe revealed she played Coach Roz, the group of teeny boppers revealed that they are aspiring actors. NeNe gives them a few encouraging words letting them know they can make it in the business.

Back in Atlanta, Porsha has everything set up for the charity event for the Hosea Williams Foundation including 30 of Atlanta’s most successful women. Kenya shows up with red bottom boots her best friend in tow only to find out that the list of other «celebrity» guest at the event is a little slim.

Kenya decides to overlook it and try to have a good time, when Porsha commits the cardinal sin, well in Kenya’s eyes that is: calling her Miss America. Kenya quickly corrects her but feels entirely disrespected that Porsha invited her to the event, but didn’t even research her to find out her correct title.

Kenya claims she is cold an excuse to try to ditch the event. As she and her replica christian louboutin best friend are waiting out on the curb for Miss Lawrence to meet them, Porscha comes out to tell Kenya the waiter brought her food out.

Then all hell breaks loose. Kenya starts to tell Miss Lawrence what happened and how disrespected her felt at the event, which she compared to Porsha «calling Michelle Obama the first lady of Zimbabwe.» Hmmm . we were Team Kenya right up to that comparison.

Porsha decides to kick Kenya out of the event for leaving and not being gracious aside from the mistake. Kenya said she was leaving anyway and Porsha storms back to the event. These ladies haven’t even known each other long enough to be having a falling out.Articles Connexes: