Πακέτο Εργασίας 3

Το Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης θα σχεδιαστεί για να διευκολυνθεί η βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των εργαζομένων και των τροφίμων. Θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες που θα έχουν εντοπιστεί στην έρευνα. Θα περιλαμβάνει εργαλεία, παιχνίδια, ιστορίες, διαλογικές μεθόδους (David Bohm) και άλλα συναφή εργαλεία για τους εργαζόμενους του σωφρονιστικού συστήματος για να τα χρησιμοποιήσουν μαζί με τους τροφίμους στην εργασία τους για την προετοιμασία της απελευθέρωσης αλλά επίσης και για την εκτόνωση αγχωτικών καταστάσεων, για λήξη των συγκρούσεων και άλλων κινδύνων ή βίαιων καταστάσεων.

Ο επικεφαλής (Εταίρος 1) σε συνδυασμό με τον συνεπικεφαλή (Εταίρος  5) αυτού του πακέτου εργασίας, θα αναπτύξουν ένα γενικό πλαίσιο για το εργαλείο, ένα πλαίσιο το οποίο θα βελτιωθεί και θα επεκταθεί από όλους τους εταίρους τον Μάιο του 2012, στη συνάντηση των εταίρων (Ουγγαρία). Δεδομένου ότι οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τόσο διαφορετικοί, οι ανάγκες διαφέρουν και μεταξύ των διαφόρων σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Εργαλείο

θα είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο για όλους τους εταίρους και όχι μόνο.  Ο επικεφαλής εταίρος μαζί με τον συνεπικεφαλή εταίρο θα αναπτύξουν μια μεθοδολογία δοκιμών.

Το γενικό πλαίσιο και η πρώτη έκδοση του εργαλείου θα υποβληθούν σε ένα δοκιμαστικό εργαστήριο στην επόμενη συνάντηση (Οκτώβριο 2012), στην Κύπρο.

Στο δοκιμαστικό εργαστήριο θα προσκληθούν, εκτός από τους εταίρους του έργου,

τουλάχιστον 2 εργαζόμενοι σωφρονιστικού ιδρύματος από κάθε χώρα, οι οποίοι θα έχουν συμμετάσχει στα πρώτα στάδια της διάγνωσης αναγκών.

Επίσης, οι εταίροι του έργου και οι 2 εργαζόμενοι στο σωφρονιστικό σύστημα από κάθε χώρα θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο κατάρτισης πάνω στη διαλεκτική επικοινωνία, που θα πραγματοποιηθεί από δύο εμπειρογνώμονες στο θέμα του διαλόγου. Το σεμινάριο αυτό είναι σημαντικό για να βελτιωθούν περαιτέρω οι δεξιότητες της διαλεκτικής επικοινωνίας και για την εκμάθηση του τρόπου μετάδοσης αυτών των δεξιοτήτων μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα με τους τροφίμους. Οι δεξιότητες που αποκτούν τα άτομα που απελευθερώνονται είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με το σημαντικό πρόσωπο επαφής στην ελευθερία (οικογένεια, συνάδελφοι, κοινωνικοί λειτουργοί).

Οι συμμετέχοντες στο δοκιμαστικό εργαστήριο και το σεμινάριο κατάρτισης θα εκπαιδευτούν στη χρήση του «Εργαλείου Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης» και στη προώθηση αυτού του εργαλείου στο περιβάλλον εργασίας τους.

Ως αποτέλεσμα του δοκιμαστικού εργαστηρίου και της εκπαίδευσης στην διαλεκτική επικοινωνίας, θα αναπτυχθεί η τελική έκδοση του «Εργαλείου Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης» για τους εργαζόμενους των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Το «Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης»  θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου και θα φορτωθεί στην ιστοσελίδα του CLAP, μαζί με την αγγλική έκδοση. Θα υπάρχει επίσης διαθέσιμο σε έντυπη έκδοση σε όλες τις γλώσσες συνεργατών και στα αγγλικά. Η έντυπη έκδοση θα συνοδεύεται από ένα CD που περιέχει όλες τις γλωσσικές εκδοχές.

RECYCLING A FASHION FAUX PAS AT BRYANT PARK

Among the many accessories on display at Fashion Week, none is more ubiquitous than the mini, red bottom boots free bottles of Evian spring water available at every show in the main lobby and backstage.

A crew of smiling louboutin replica young beauties in pink dresses ensure that no one goes thirsty at the tents. Asked how many bottles she gives out during a typical show, one Evian assistant said, don know. Three replica christian louboutin million?

While an Evian representative couldn say just how many thousands of bottles are distributed over the seven days of Fashion Week, its obvious how many of those are recycled: virtually none.

Even as the mayor and city council ban plastic water bottles from official function, the tents at Bryant Park are sending thousands of them en mass to the landfill, without ever providing the opportunity for green minded fashionistas to recycle them.

should have recycling bins next to all red bottoms the trash cans, christian louboutin replica said Pavleta Alexieva, 25, who works sales for Christian Louboutin and was sipping Evian in line for the Phillip Lim show Wednesday. I drink at least two or three bottles every day that I at the tents.

Some designers like Rodarte red bottom pumps and Alexander Wang have partnered with Aveda to replace bottled water backstage with reusable metal bottles, and there was no plastic at either of their off site shows this week. Phillip Lim also had Aveda doing hairstyling at his backstage, but since it was held at the tents, Evian bottles were red bottom shoes everywhere.

is the only show we worked at where we couldn ban plastic bottles backstage, said Ellen Maguire, a VP at Aveda. Thats because Evian is one of the sponsors of Fashion Week.

It is estimated that 1.5 million barrels of oil are used to make the plastic water bottles Americans drink from every year.

Maguire pointed out replica louboutin that the plastic bottles at the tents not only red bottom heels require barrels of oil to manufacture, but also to ship from France, where Evian is bottled.

Mayor Michael Bloomberg, who co sponsored the recent City Council ban, says he only drinks New York City tap water.

A member of the backstage cleaning crew at the tents said the bottles weigh down trash bags because many people just take one or two sips before tossing them. He said he ends up pouring the almost full bottles down the sink in the backstage port a potties.

A spokesman for Mercedes Benz Fashion Week pointed out that many elements in the tents, including carpets and walls, are recycled. Unfortunately this isn possible with all of the waste produced on site, but we do the best we can, he said.Articles Connexes: