Πακέτο Εργασίας 4

MyComPASS – Εφαρμόζοντας το «Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης» από εργαζόμενους στο σωφρονιστικό σύστημα για να αναπτύξουν έναν οδηγό επανένταξης.

Αυτό το πακέτο εργασίας έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους εργαζόμενους του σωφρονιστικού την ευκαιρία να εργαστούν με το εργαλείο και να αναπτύξουν για και με τους τροφίμους, έναν Οδηγό Επανένταξης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα υπάρξουν τα επόμενα βήματα:

  1. Ο ηγέτης του πακέτου εργασίας ( Εταίρος 2) και ο συνεπικεφαλής       (Εταίρος  6), θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο για έναν Οδηγό Επανένταξης. Αυτό το πλαίσιο θα  φορτωθεί στην ιστοσελίδα του CLAP, για να έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι του σωφρονιστικού που εμπλέκονται.
  1. Οι εργαζόμενοι των φυλακών θα κατεβάσουν το πλαίσιο και έπειτα, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους του Εργαλείου, θα εργαστούν μαζί με τους τροφίμους για να συμπληρώσουν το πλαίσιο με τις τόσο αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την επανένταξη.
  1. Οι εργαζόμενοι του σωφρονιστικού συστήματος θα εργαστούν μαζί με τους εταίρους του έργου για το ανέβασμα των εκδόσεων των συμπληρωμένων πλαισίων τους στην ιστοσελίδα του CLAP και θα μιλήσουν για την διαδικασία και τα αποτελέσματα με τους συναδέλφους τους από άλλες χώρες εταίρους, στην εικονική κοινότητα πρακτικής στο CLAP.
  1. Ο επικεφαλής του πακέτου εργασίας (Εταίρος 2) και ο συνεπικεφαλής      (Εταίρος 6) θα αναλύσουν τα αποτελέσματα  και θα δημιουργήσουν μια έκθεση σχετικά με τις κοινές ανάγκες σε σχέση με τις πληροφορίες, την προσέγγιση και μέσα επανένταξης.
  1. Με βάση το έργο που έγινε στο σωφρονιστικό ίδρυμα και την έκθεση του επικεφαλής του πακέτου εργασίας, όλοι οι εταίροι θα συμφωνήσουν για την τελική έκδοση του Οδηγού επανένταξης, στη συνάντηση του έργου στην Μάλτα.
  2. Ο συνεπικεφαλής του πακέτου εργασίας, ο εταίρος από τη Φινλανδία, θα είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τελικού οδηγού. Όλοι οι εταίροι θα αναλάβουν τη μετάφραση στη δική τους γλώσσα.

Ο συντονιστής του έργου (Εταίρος 1) θα αναθέσει την εκτύπωση των εκδόσεων σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου. Επίσης, θα φορτώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και το προϊόν στην ιστοσελίδα του CLAP.

Romantic Fairy Tales of Red

There is a [red dance shoe» in Andersen’s Fairy Tales: A little girl gets a pair of beautiful louboutin replica red dance shoes, for she can not resist the temptation, and she dances with replica louboutin it. Some Details to Conserve Your louboutin shoes uk Although she had the most graceful dancing posture and obtained the highest appreciation, she had to go on and couldn’t stop which was red bottom heels her cost. Draw up an Inventory of the New Touching louboutin shoes uk of Whitney Port She dances in the rain and in the sun, through fields and woods, from day to the night and the shoes grow red bottom boots to red bottom shoes the feet, replica christian louboutin she could not control the dance and it becomes endless, until exhausted she has to ask the executioner to chop off her feet. Shop Hottest Collections of louboutin shoes This is the only one fairy tale different from others because it conveys a brutal beauty after giving up everything.

There is no such shoes in this real world, but still there are things that make people cannot refrain from continuing, loving with pain. Maybe everyone has such a thing of different style, which is their invisible red dancing shoes. The Christian Louboutin is one of them, and people love them often for they love the gesture of wearing them. To wear christian louboutin replica it is very easy to be attracted and doesn’t want to stop, so it is certainly hurt for long time wearing, which is based on everyone’s enduring red bottom pumps and red bottoms cann’t feel it out if it is a habit.

Once they stop wearing then for a rest, they probably would reflect on that pain when they wear them again. Now courage is needed. But some people would never wear them again for the sake of conformability. But to dauntless women, even the charm Christian Louboutin brings [bruises and scars», they love for it never abates for a bit despite pain. In [sex and city», Carrie loves shoes, so she knows Manolo Blahnik, just knows. Later knew another Italian brand Christian Louboutin, whose unique mark is distinctive red soles. Manolo Blahnik, Jimmy Choo and Christian Louboutin are said to be the top three brands. I am not sensitive with the shoes even some dull, I am deeply impressed when I first read the introduction.

Even though Christian Louboutin is very expensive, the price doesn’t stop women from loving it. The most charming point of good shoes lies in the moment when people first wear them. Someone had asked Christian Louboutin personally, why choose red colour for red soled at that time? Christian Louboutin, the passionate Italian answered that, [red color represents desire and passion. Being conspicuous and sizzling, man will be attracted at the first sight of it.» Summarizing the biggest characteristic of red soled penetratingly and perfectly. To such red temptation, even men who habour a resrevation with high heeled shoes will impress deeply in that brush of red.

Once I saw Christian Louboutin ad for last year spring and summer, though I have little knowledge of art, can not say to understand its creativity after seeing the object painting. Besides, I also think its construction special, because looming red soles in such kind of color look mysterious and noble against such a dark background.Articles Connexes: