Il-magażin tal-proġet

Il-magażin tal-proġet ikun imfassal b’ħala għodda għat-tixrid tal-proġet fl-ilsna tal-imsieħba kollha.

Il-magażin ikun fih tpinġija (arti) magħmula mill-priġuniri fuq it-tema: il-kumpass għal-ħelsien tiegħi.

l-imsieħeb EUROSC/CY għandu r-responsabbilta  li jistampa l-magażin fl-ilsna kollha.  L-imsieħba kollha jużawh biex jippromovu l-ideja tal-CLAP u speċjalment il-konferenza ta’ l-aħħar.