l-għodda għall-interventi u djalgu komunikattiv u l-gwida għad dħul fis-soċjeta, Il-kumpass tiegħi.

L-għodda għall-komunikazjoni u djalogu hija ġabra ta’ strumenti żviluppati għall u ma l-għalliema u dawk li jagħtu għajnuna soċjali fil-ħabsijiet biex jagħmel eħfef u aħjar id-djalogu mall-priġuniri fuq  il-ħtigiet li identifikaw il-ħaddiema stess.  Dawn jinkludu għodda, logħob, stejjer, modi kif wieħed jidjaloga (David Bohm) biex jipreparaw  il-priġunieri għall-ħelsien, jikkalmaw sitwazjoni ta’ stress u jwaqfu xi konflit jew sitwazjoni ta’ riskju. Dan kollu se jkun provdut kemm fuq karta stampata kif ukoll fuq internet fl-ilsien Inglis, Rumen, Pollak, Finlandis, Grieg, ungeris ui Malti.

Il-Gwida għall dħul mill ġdid fis-soċjeta se jkunu żviluppati  mill-ħaddiema tal-ħabs flimkien mall-priġuniri bl-għjnuna tal-imsieħba tal-proġett.  Il-Gwida se jkun stampat fl-ilsien Inglis, Rumen, Pollak, Finlandis, Grieg, ungeris ui Malti.