Partnerek

Projekt koordinátor

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE -CPIP -RO 

A CPIP egy magánintézet, mely az oktatási és szociális területen tevékenykedik. Célunk, az élethosszig tartó tanulás kultúrájának elterjesztése azáltal, hogy a közösségi tagok aktív közreműködésével kidolgozunk egy összefüggő stratégiát az élethosszig tartó tanulás gondolatának gyakorlati alkalmazására. Ez a stratégia képviseli a siker egyik tényezőjét abban, hogy a román társadalom a Tudás Korszaka felé halad. Ebben az összefüggésben az élethosszig tartó tanulás nem csak egy puszta szemlélet az oktatásban és a képzésben, hanem a jövő felé vezető út egyik alapköve. E filozófia eredményeképp szeretnénk a teljes tevékenységi körünket megosztani mindenkivel, mint az élethosszig tartó tanulási közösség megvalósításának egyik lehetséges alternatíváját. A demokratizálás és a nyitott társadalom kialakításának szerves részeként a CPIP elkötelezett az esélyegyenlőség alapelvének gyakorlati megvalósítása mellett, legyen szó férfiakról vagy nőkről. A CPIP támogatja a hátrányos helyzetű embercsoportok társadalomba történő visszailleszkedését.

Elérhetőség:

Pana Rodica- CPIP Igazgató

+ 40 722709292

contact@cpip.ro

http://www.cpip.ro/

CLAP short CV Daiana Huber

Projekt partnerek

G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD – EUROSC- Ciprus

Az Eurosuccess Consulting tanácsadó cég, egy fiatal tudósokból álló dinamikus csapat, mely átfogó innovációs és technológiai szolgáltatási csomagot kínál a modern ciprusi vállalkozói környezet igényeit célozva.  Az EUROSUCCESS működésének kezdetén megtalálta, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy a ciprusi gazdaság utat találjon a szélesebb európai piacokhoz és nagy hangsúlyt fektetett az ország EU-hoz való csatlakozása adta lehetőségek kiaknázására. Napjainkban az EUROSUCCESS szolgáltatások gazdag választékát kínálja mind az állami, mind pedig a magán szektorban. E szolgáltatások elsődleges célja, hogy pénzügyi lehetőségekkel és tervekkel támogassa a fent említett szektorokat, különös tekintettel az alkotásra, vállalkozások és más kezdeményezések fejlesztésére és bővítésére. Az Eurosuccess Consulting gazdag tapasztalata révén, jól kialakított külföldi partnerhálózatát felhasználva nemrégiben elkezdett részt venni különböző európai kutatási tervekben. Az EUROSUCCESS célja, hogy folyamatosan fejlessze szolgáltatásait, illetve fejlessze csapatát, ezáltal tegyen szert egyre nagyobb szakértelemre a tudományos szektorban.

Elérhetőségek:

Giorgakis Giorgos – Ügyvezető Igazgató

+35722420110

george@eurosc.eu

 http://www.eurosc.eu/

CLAP project_short CV_CY

TIMISOARA PENITENTIARY- PTM- Románia

A Temesvári Büntetőintézetben 1057 személyt tartunk fogva. A temesvári börtönben a szabadságvesztés büntetést félig nyitott illetve nyitott rezsimekben hajtjuk végre. A Társadalmi Reintegrációs Osztály két alosztályra bontható: Oktatási Osztály és Pszicho-szociális Osztály melyeket az oktatási és pszicho-szociális alelnök irányít. A fent említett osztály célja, hogy megszervezze a fogvatartottak oktatását és megfelelő szociális és pszichológiai segítséget nyújtson a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedésében.

Az osztály főbb céljai:

–       minőségi szolgáltatásokat nyújtson a fogvatartottak számára a sokféleség, méltóság és emberi jogok szellemében;

–       elősegítse az oktatási lehetőségekhez való hozzáférést és a társadalomba történő visszailleszkedését;

Elérhetőségek:

Borza Delia – Igazgatóhelyettes, Társadalmi Visszailleszkedési Osztály

+40 745108294

delia_romanca@yahoo.com

http://www.penitenciarultimisoara.ro/

UETP Action Link/ Action Synergy S.A. _Görögország

Az Action Synergy S.A. egy infó-kommunikáció technológiai kutató-fejlesztő (ICT R&D), képzési és tudás alapú alkalmazásokat készítő társaság mely aktívan részt vesz oktatási technológiák, képzési módszertanok és elektronikus képzési kurzusok fejlesztésében. Az Action Synergy S.A. nagy tapasztalattal bír az európai programok koordinációja terén. A cég 1987-es megalapítása óta nagy számú EU-s oktatási projektben vett részt, úgy mint COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE- Távoktatás. Jelenleg 2 LLP projektet koordinál, GLOSSA (505248-2009-LLP-GR-KA2MP) és UETPNET (510635-LLP-1-2010-1-GR-ERASMUS-ECUE). Az Action Synergy továbbá szakértője a hátrányos helyzetű csoportokat képző módszertanok fejlesztésének és több különböző roma közösségekkel kapcsolatos projektben is részt vett. Az Action Synergy S.A. szakterületei közé tartozik: – oktatási technológiák fejlesztése, olyan tanfolyamok és modulok fejlesztése, mely olyan innovatív módszertanokat alkalmaz, mint: nyílt/rugalmas tanulási módszertanok, elektronikus tanulás (e-learning), elemzést igénylő tanulás, szakmai profilok, készség és kompetencia listák fejlesztése, helyi, nemzeti és nemzetek közötti szinergiák fejlesztése, kutatások és tanulmányok megvalósítása. Ami a projekt működőképes vezetését illeti, az Action Synergy minden projekthez olyan projekt menedzsert rendel, aki a különböző célcsoportok munkáját irányítja. A pénzügyi vezetésért egy személy felel, aki az EU-s projektek pénzügyi menedzselésében jártas.

Elérhetőségek:

Balaska Anastasia –Oktatási és Képzési Igazgató

+302106822606

euprograms@action.gr

http://www.action.gr

 

Európai Büntetés-végrehajtási Intézeteken Belüli Oktatási Szövetség (European Prison Education Association) – Máltai Ágazat – EPEA- Malta

Az Európai Büntetés-végrehajtási Intézeteken Belüli Oktatási Szövetség (European Prison Education Association)– Máltai Ágazata az EPEA helyi képviselete. Az Európai Büntetés-végrehajtási Intézeteken Belüli Oktatási Szövetség (European Prison Education Association) egy oktatókból, adminisztrátorokból, igazgatósági tagokból, kutatókból és más szakemberekből álló szervezet, melynek célja a büntetés-végrehajtásban történő oktatás és az azzal kapcsolatos tevékenységek fejlesztésének előmozdítása Európa szerte, az Európa Tanács ajánlásai alapján. Az EPEA-t az Európa Tanács „nem kormányzati szervezet”-ként (NGO) ismeri el. A szervezet céljai elérésének érdekében elkötelezett az európai börtönvezetésekkel való közös munka mellett, mégis szabadon álló és független. Jelenleg 35 országban több mint 800 EPEA tag van Európában és szerte a világban. A  szervezet a nemzeti ágak megalakításának bátorítása mellett kétévente nagyszabású nemzetközi konferenciákat is szervez a büntetés-végrehajtásbeli oktatás témakörében. Az szervezet „nem kormányzati non-profit szervezetként” van nyilvántartva. Az EPEA Máltai Ágának céljai:

  • az EPEA elismert ágaként működni.
  • az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (89) 12 számú ajánlása szerint előmozdítani a büntetőintézetekben történő oktatás ügyét (1989).
  • a büntetőintézeti oktatásban részt vevő személyek szakmai fejlesztésében való részvétel és segítségnyújtás európai együttműködésen keresztül.
  • együtt dolgozni vonatkozó szakmai szervezetekkel.
  • támogatni a büntetőintézeti oktatás területére koncentráló kutatásokat.
  • ellenőrizni és támogatni a máltai börtönoktatás fejlődését

Az ‘Oktatás a Börtönben’ fogalom olyan oktatás, amelyet olyan személyek számára biztosítunk, akik az igazságszolgáltatás felügyelete alatt állnak, akár elítéltek, akár tárgyalásukra várók. Akár büntetőintézetben, akár a közösségben töltik a büntetésüket; ‘Érintett személyek’ alatt mindazokat értjük, akik a büntetőintézeti oktatásban tevékenykednek, vagy azzal kapcsolatos területen. A szervezet 15 tagot számlál, mivel Máltán egy központi börtön van. Az EPEA – Máltai Ága lesz az 5-ös, „hasznosítás” munkacsomag vezető partnere és ő biztosítja a hasznosítási tervet, mely felügyeli a tevékenységeket és felülvizsgálja a tervet, ha szükséges. Az EPEA hálózatának használata a legjobb módja, hogy biztosítsuk a projekt eredmények maximális hasznosítását és terjesztését.

Elérhetőségek:

Vella Antony – Elnök

+356 21338926

anthonyjohnvella@gmail.com

http://www.epeamalta.org/

NOEMA-CMI-Finland

A Noema-CMI egy hálózatépítő szervezet, melynek szakterülete a helyi, regionális és társadalmi fejlesztés. Támogató szolgáltatásokat biztosít az információtechnológia, a vállalkozás-fejlesztés, az internetes tanulás, a rugalmas munka, a virtuális szervezés és közösségfejlesztés területén. Továbbá támogat együttműködési kezdeményezéseket a regionális és társadalmi fejlesztés, együttműködési munka és távoktatás területén. Specialitásunk a hatékony regionális és gyakorlati fejlesztés és a szakoktatás, vállalkozás-fejlesztés, internetes tanulás, rugalmas munka, virtuális szervezés / hálózatépítés megvalósítása. Jelenleg nagyszámú finn és skandináv oktatási hálózatban veszünk részt, mely egyebek mellett értékes elemzési, tesztelési és összehasonlító tanulmányi alapot biztosít számunkra, nem beszélve a terjesztési és felértékelési célokról. A Noema pedagógiai fejlesztési tapasztalatokkal is bír, illetve szakértelme megkerülhetetlen a módszertanfejlesztésben és olyan gyakorlati megoldások megalkotásában, melyek megfelelnek minden szakképzési és szakmai fejlődési igénynek. A Noema nagy tapasztalatra tett szert a nemzetközi humán erőforrás menedzsment projektekben is, kezdeményezett és koordinált különböző nemzetközi projekteket regionális fejlesztési, kis-, és középvállalkozói és vállalati fejlesztési területen, alkalmazva az információtechnológiát, internetes oktatást/tanulást, virtuális szervezést, együttműködést és közösségépítést.

Elérhetőségek:

Morsky-Lindquist Anna Kaarina – Ügyvezető Igazgató

+358-15-674472

AnnaKaarina.Morsky@noema.fi

http://www.noema.fi/

Centrul de Reeducare Buzias -CRB- Románia

A több hasonló intézet közül, a Centrul de Reeducare Buzias valami új színt visz a nemzeti palettára – belső szerkezete előrevetíti a felügyelői környezetből oktatási közösséggé történő átváltozást, olyan közösséggé, mely nem a hagyományos elszigetelést hangsúlyozza, hanem a fiatalok védelmét és rehabilitációját egy biztonságos, oktatási értékekkel töltött környezetben. A Centrul de Reeducare Buzias lehetővé teszi, hogy az ország nyugati feléről származó fiatal bűnelkövetőket a családjaik közvetlen környezetében rehabilitáljuk. Ezáltal a családok is részesei a folyamatnak, melyben a fiatalok viselkedését átalakítjuk és erőfeszítéseket teszünk a társadalmi visszailleszkedésük ügyében nem csak a szabadulásukig, hanem azután is. A Centrul de Reeducare Buzias egy közepes biztonsági szintű, nevelési és oktatási szerkezetű rehabilitációs központ. Funkcionális szerkezetének köszönhetően a fiatal bűnelkövetők esélyt kapnak, hogy nyílt környezetben végezhessenek különböző tevékenységeket, fokozatosan visszailleszkedve a közösségbe. Az intézet nagy tapasztalattal bír az oktatás, pszichoterápia és visszailleszkedés területén, illetve részt vett olyan európai programokban, melyeknek célja a fiatalkorúak és családjaik számára kialakított rehabilitációs programok kidolgozása volt.

Elérhetőségek:

Alina Oana Zamosteanu- Pszichológus

+40769059290

alina_zamosteanu@yahoo.com

http://www.crbuzias.ro/

Association of Regional Initiatives Development (Regionális Kezdeményezések Fejlesztési Szövetsége) “Lacjum”- ARID Lacjum Lengyelország

Az ARID Lacjum egy magánintézet, mely a szakiskolai képzés terén tevékenykedik. A Szövetség fő célja az élethosszig tartó tanulás támogatása és megvalósítása. Az ARID LACJUM fiatal szakemberekből álló dinamikus csapata átfogó szolgáltatási csomagot kínál a modern lengyel vállalkozások igényeinek kielégítésére, különösen az innováció és a technológia területén. Az ARID LACJUM működésének kezdetén megtalálta, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy a lengyel gazdaság utat találjon a szélesebb európai piacokhoz és nagy hangsúlyt fektetett az ország EU-hoz való csatlakozása adta lehetőségek kiaknázására. Napjainkban az ARID LACJUM szolgáltatások gazdag választékát kínálja mind az állami, mind pedig a magán szektorban. Az ARID LAJCUM gazdag tapasztalata révén, jól kialakított külföldi partnerhálózatát felhasználva nemrégiben elkezdett részt venni különböző európai kutatási tervekben. A legutóbbi ilyen projekt, melyben az ARID LAJCUM részt vett a Leonardo da Vinci Innováció transzfer program volt. A projekt címe Beekeeping European Environmental  Sustainability (Fogva Tartás Európai Környezetvédelmi Fenntarthatósága) (TO BEE OR NOT TO BEEEZZ)( LENNI VAGY NEM LENNI- MEGTENNI VAGY NEM EZ ITT A KÉRDÉS)

Contact details:

Dymacz  Maciej – Chairman

+48502975376

lexo@onet.eu

http://www.lacjum.org/

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön -SFB- Magyarország

Intézetünk célja, hogy biztosítsuk a magyar bíróságok által elítélt személyek fogva tartását. Több mint 600 fogvatartott tölti nálunk áltag 7,2 éves szabadságvesztését. Egyik fő feladatunk, hogy fenntartsuk a fogvatartottak önbecsülését, fejlesszük felelősségérzetüket és felkészítsük őket a szabad életre. Céljaink elérésének érdekében számos projektben részt veszünk. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön jelenleg a Kapu-Láz elnevezésű, Európai Unió által finanszírozott projektben érdekelt. Ennek keretében egy új protokollt dolgoztunk ki, mely azoknak a szervezeteknek a feladatait tartalmazza, akik kapcsolatba kerülhetnek a volt elítéltekkel. A visszaesés elkerülésének érdekében a szervezeteket elláttuk ezekkel a kiadványokkal.

Elérhetőségek:

Balogh Marton – Project koordinátor

+36-99-317-416

bvsk.palyazat@rlan.hu

http://www.bvsk.hu/

 

 

Writers Strike Takes a

That could end up costing the network some $10 million to $15 million if Golden Globes advertisers ask for cash back the event brought in some $27 million in revenue last year, according to TNS Media Intelligence.

Now all eyes are on the Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ much bigger annual award ceremony, set to air on Walt Disney Co.’s ABC on Feb. 24.

It’s not just because the event is second only to the Super Bowl in terms of live broadcast TV ratings extravaganzas, last year reaching 40.2 million viewers. It’s also because the Oscars generate nearly $210 million in advertising and other revenue for ABC and the city of Los Angeles not to mention an estimated $100 million worth of publicity and potential revenue for fashion houses and designers, who get broad recognition when celebrities parade on the red carpet.

The movie awards ceremony brought ABC nearly $80 million in ad revenue in 2007, according to TNS Media Intelligence. The ceremony itself is worth around $130 million to the Los Angeles economy, said Jack Kyser, chief economist for the Los Angeles Economic Development Corp.; that includes everything from $54 million in Oscar oriented ad campaigns to $51 for the production of the event to $2.5 million spent by out of town media on hotels.

Not everything is hard dollars and cents. The Oscars can notch $100 million in PR and potential revenue for designers and fashion companies.

Magazines, of course, provide much of that publicity. For People, the Oscars move newsstand and ad sales. Each year People raises its guaranteed paid circulation for its Oscars double issue last year promising a paid and verified circulation of 3.7 million, 250,000 copies replica louboutin higher than the normal. In the end, the issue delivered 4 million, with newsstand sales 17% above the firsthalf average, according to the Audit Bureau of Circulations What’s more, the issue carried 103 ad pages, way above the first quarter average of 68 pages. Online, People hosts a “Red Carpet” section every year: Revenue from display ads reached $3.5 million last February, compared with $2.5 million in December, according red bottom boots to TNS Media Intelligence. Paul Caine, president of the Time Inc. Entertainment Group, said his titles were now seeing some dollars previously allocated to TV.

Vanity Fair’s behemoth Oscars party has grown into the most prominent magazine event all year, generating oceans of coverage in gossip columns, on entertainment shows and online. A televised ceremony may not actually be required to go ahead with traditional Oscar business. “Magazines will use it as an opportunity to promote even if there’s not an event, because the stars need to be celebrated,” said David red bottom heels Adler, CEO, BizBash Media. “That’s not crossing the picket lines. When you think about it, the Vanity Fair party would get more important.” A Vanity Fair spokeswoman declined to louboutin replica discuss the unpleasant possibility of a year without Oscars: “At this point, we’re cautiously optimistic red bottom pumps and going forward as planned.”

For now, the Academy and ABC are operating on the premise that the show will go on, with nominations set to be announced Jan. 22. Still, media buyers report ABC has made early contact with some marketers to discuss potential “what if” scenarios. While nothing is finalized, some early ideas include pushing the Oscars broadcast back or running a diminished event. “There are no contingency plans at this point, and it’s premature to discuss that,” said an ABC spokesperson. An Academy spokeswoman said it is “moving forward.”

NBC has begun to offer some advertisers the cash back option, Ad Age revealed online last week, which could end up costing as much as $10 million to $15 million. red bottoms Both Screenvision and Landmark Theaters confirmed receiving calls from Globes advertisers seeking to spend red bottom shoes their dollars in cinema. Similarly, Mike DiFranza, chairman of the Out of Home Video Ad Bureau, reported categories such as automotive, travel and financial services shifting dollars.

Now some Oscar marketers are taking steps in case of emergency, though they aren’t putting those plans in the open. We do have contingency plans in place in the event that the show does not air,” said Mike Boylson, chief marketing officer of JC Penney, in a statement. MasterCard planned to advertise in the Oscars, but a spokesman said the spots could run in other venues without trouble. Procter Gamble and General Motors are both running Oscar ads; spokeswomen for the two said each would work with ABC to determine the best option possible in case the strike affects the program. A spokeswoman for Coca Cola, also advertising in the Oscars, said the beverage giant is “monitoring the situation.”

And the Potential Losers Are .

$100 MILLION

According to NPD Group, a red carpet turn by a celebrity in a particularly stunning gown can spark an estimated $1 million worth of PR, meaning the Oscars can notch $100 million in potential publicity for companies such as jeweler replica christian louboutin Harry Winston and shoe designer Christian Louboutin.

$54 MILLION

The amount spent on competing for the Oscar: radio, TV, print and outdoor campaigns. Walter Parkes, producer of films such as christian louboutin replica “Sweeney Todd” and “The Kite Runner,” said the cancellation of the awards could have a “significant”

effect on the performance of certain films, because the exposure on three hours of network TV is “invaluable.”

$51 MILLION

The amount Mr. Kyser estimates spent on the main broadcast production, use of the Kodak theater, the annual

nominees’ lunch, and the famous governor’s ball. If that ends up being toast, Mr. Kyser said, it will be “a

Oscar Odds

Want to bet the Oscars go down in flames? Wagering on the Oscars, of course, is illegal in Las Vegas, but that won’t stop office pools all over America from being formed. Jay Kornegay, executive director race and sports at the Las Vegas Hilton’s Sportsbook, sets the odds of the Oscars happening at 2 to 3, because of the amount of time left to make a deal. “You’d need to risk more to win less,” he said, “because the odds are that they still might happen.” (Leslie Unger, a spokesman for the Academy, wouldn’t address the Oscar odds, saying only, “We’re moving forward. We’re doing all the things we normally do.”) Still, key Hollywood players remain decidedly skeptical. Marc Norman, a member of the WGA’s negotiating committee and himself an Oscar winner for “Shakespeare in Love,” isn’t optimistic. “There’ll be pressure to grant a waiver, and I’m not sure it’ll be granted,” he said. “Because I’m not sure there’ll be universal ill will [if the Oscars are canceled].”Articles Connexes: