Zestaw konferencyjny

Końcowa konferencja upowszechnieniowa daje możliwości szerokiego upowszechnienia projektu.  Konferencja będzie promowała i waloryzowała wyniki projektu a także będzie oferowała ramy, zakres i podstawy do dalszej debaty i refleksji na temat walidacji kompetencji. Każdy z partnerów projektu zaprosi 2 zewnętrznych ekspertów do udziału w konferencji końcowej.   Zestaw konferencyjny – będzie zawierał główne wyniki projektu CLAP (Podręcznik Komunikacji i Interwencji,  Mój Kompas Przewodnik Reintegracji   oraz Magazyn Projektowy) a także materiały promocyjne (teczka, długopis, ulotka w wersji końcowej) w ilości 100 sztuk.