Magazyn – publikacja plastyczna

Magazyn  będzie zaprojektowany jako narzędzie upowszechniające we wszystkich językach krajów partnerskich. Magazyn będzie zawierał prace plastyczne wykonane przez więźniów na temat  „Mój kompas wolności”. EUROSC, partner z Cypru jest odpowiedzialny za wydrukowanie magazynu  we wszystkich językach krajów partnerskich. Wszyscy partnerzy będą używali magazynu do promocji projektu CLAP a w szczególności  będzie on rozpowszechniony podczas końcowej konferencji.