Podręcznik Komunikacji i Interwencji oraz Mój Kompas Przewodnik Reintegracji

Podręcznik Komunikacji i Interwencji będzie zbiorem narzędzi opracowanych dla i z wychowawcami i pracownikami socjalnymi z zakładów penitencjarnych w celu ułatwienia i poprawy dialogu z osadzonymi, opartym na zidentyfikowanych przez w.w pracowników potrzebach. Podręcznik będzie  zawierał narzędzia, gry, opowiadania, metody dialogu (David Bohm), które mogą być wykorzystane w pracy z więźniami, osadzonymi w czasie zajęć prowadzonych na temat radzenia sobie ze stresem, zapobieganiu konfliktom i innym ryzykownym sytuacjom. Podręcznik będzie dostępny w formie zarówno drukowanej jak i elektronicznej w języku: angielskim, rumuńskim, polskim, fińskim, greckim, węgierskim oraz maltańskim..   Narzędzie Mój Kompas Przewodnik Reintegracji zostanie opracowany przez pracowników zakładów penitencjarnych we współpracy z osadzonymi przy asyście członków konsorcjum projektowego. Przewodnik będzie dostępny w formie zarówno drukowanej jak i elektronicznej w języku: angielskim, rumuńskim, polskim, fińskim, greckim, węgierskim oraz maltańskim..