Fil-qosor

CLAP – Convicts Liberty Aid Project huwa proġet li jwieġeb ġħar-realta li priġunir jsib quddiemu fl-ewwel jiem wara li jinħeles.  Jekk ma jkunx hemm preparazjoni trajba ġhall dawn il-jiem hemm riskju akbar li jmur lura l-ħabs.

 L-għan tal-proġett CLAP huwa li jġħin fil-preparazjoni għall-dawn il-jiem billi jofri  għodda lill-persuni li jaħdmu fil-ħabs u lill-priġuniri, imma aktar minn hekk jofri lil dawn in-nies il-possibilta li bi ftehim jaslu għall-ħsieb wieħed fix-xogħol tagħhom.  Għalekk kull ma jsir hu personaliżżat kemm jista jkun.

Lgħodda tal- CLAP :  L-għodda għall-komunikazjoni u djalogu li tingħata lil dawk li jigħnu fil-ħabs u l-gwida għad-dħul mill-ġdid fis-soċjeta (My ComPASS) li tingħata lill-priġuniri jkunu żviluppati bill-kontribut tagħhom stess.  L-imsieħba fil-proġet jiprovdu biss l-opportunita billi jorganiżżaw laqgħat u taħriġ, website li bija tista ssir komunikazzjoni u materjal.,

L-għodda għall-komunikazjoni u djalogu hija ġabra ta’ strumenti żviluppati għall u ma l-għalliema u dawk li jagħtu għajnuna soċjali fil-ħabsijiet biex jagħmel eħfef u aħjar id-djalogu mall-priġuniri fuq  il-ħtigiet li identifikaw il-ħaddiema stess.  Dawn jinkludu għodda, logħob, stejjer, modi kif wieħed jidjaloga (David Bohm) biex jipreparaw  il-priġunieri għall-ħelsien, jikkalmaw sitwazjoni ta’ stress u jwaqfu xi konflit jew sitwazjoni ta’ riskju. Dan kollu se jkun provdut kemm fuq karta stampata kif ukoll fuq internet fl-ilsien Inglis, Rumen, Pollak, Finlandis, Grieg, ungeris ui Malti.

Il-Gwida għall dħul mill ġdid fis-soċjeta se jkunu żviluppati  mill-ħaddiema tal-ħabs flimkien mall-priġuniri bl-għjnuna tal-imsieħba tal-proġett.  Il-Gwida se jkun stampat fl-ilsien Inglis, Rumen, Pollak, Finlandis, Grieg, ungeris ui Malti.

Qed nistennew impatt qawwi f’livell Ewropew ladarba dawk li jużaw l-għodda se jkunu huma li mhux biss joħolqu l-għodda imma jużaw il-meżżi ta’ komunikazjoni tagħhom  biex ixerdu tagħrif fuqhom.

default
Post Written by